20 Vigtige ord indenfor Content Marketing

20 Vigtige ord indenfor Content Marketing

Har du svært ved at få tjek på begreberne inden for content marketing?

Fortvivl ikke.

Få her en overskuelig liste over nogle af de vigtige ord inden for Content Marketing, så du undgår at sidde og nikke uforstående med til næste møde eller konference. Mange nøgleord inden for content marketing bliver både brugt på dansk og engelsk – afhængig af hvem man snakker med. Derfor finder du på min liste både det engelske term og den danske oversættelse, som i nogle tilfælde vil blive brugt.

En lille sidenote: Search Engine Marketing og Search Engine Optimization er to forskellige ting i praksis, men de påvirker hinanden (meget). Jeg vil derfor gå til dem adskilt.

Affiliate Marketing

En indkomstmodel, hvor man bruger sin egen hjemmeside som annonceringsplatform for andre virksomheder. Ofte foregår det på den måde, at man dirigerer trafik videre til en anden side, hvor kunderne forventes at foretage et køb.
Som annoncør kan man enten vælge at betale per besøgende eller per egentlige køb.

Ofte vil annoncøren gerne betale per køb imens det for den annoncerende partner bedre kan betale sig, at blive aflønnet for kvantiteten af besøgende.

ALT-tags

alternative tag er en kort tekst-beskrivelse i HTML, som ligger sig til et objekt – ofte et billede på en hjemmeside.

Formålet er både at gøre det lettere for søgemaskinernes robotter at forstå og læse siden, men det kan samtidig styrke ens sides tilgængelighed for synshæmmede, da de dermed kan bruge programmer til at læse side-koden op for dem.

Analytics

Google Analytics bliver ofte forkortet til ovenstående. Formålet med at bruge Analytics er at få data, information og indsigt i brugernes gøren og laden på ens hjemmeside. Med de data kan man ofte analysere sig til optimering og fremtidige handlingsplaner.

Hele værktøjet er en service fra Google, men det er en service som samtidig leverer næsten uendelige mængder data tilbage til dem.

Anchor-text

Anker-tekst er den synlige tekst i et hyperlink. Teksten skal altid fortælle brugerne hvad eller hvor destinationen er. Misbrug af anker-teksten bliver betragtet som Black Hat SEO og bliver straffet af søgemaskinerne.

Backlinks

Har du godt eller relevant indhold på din side, så vil folk naturligt linke til dit indhold. Alle disse links der peger ind på din side bliver kaldt backlinks. De er med til at afgøre hvor højt din side rangerer i Googles søgeresultater.

Store og anerkendte sider som Politiken, Information og lignende har meget trafik og en høj ranking, og derfor er backlinks fra dem meget værd.

Bounce-rate

Bounce rate er antallet af mennesker som forlader ens sid, efter kun at have set en enkelt side. En høj bouncerate er sjældent god, og betyder som regel, at brugerne enten ikke fandt det, som de skulle bruge, eller at der ikke var andet indhold, som fængede deres interesse.

Buyer’s Journey

Køberens Rejse er et værktøj, som mange online marketing-bureauer bruger. Det kan illustrere køberes rejse fra behov til køb. Ofte starter behovet uden for ens hjemmeside, men man kan også arbejde proaktivt med for eksempel SEM, og forsøge at skabe eller formulere behovet, inden at køberen selv har det.

På ens egen side kan køberens rejse fungere som en måde at forstå de forskellige trin, som en potentiel kunde skal igennem inden et køb.

CTA

Calls-to-Action er en vigtig egenskab indenfor content marketing. Efter at man har fået brugere til at læse og forstå ens velproducerede indhold, skal man give dem et incitament til at foretage en handling. En handling kan for eksempel være et køb eller at skrive sig op til et nyhedsbrev.

Ofte kan det betale sig at have øje for ens CTA allerede i udarbejdelsen af indholdet. Hvad vil du gerne have brugeren til at gøre, og hvorfor skal de gøre det?

CMS

Content Management System er de softwaresystemer, som man bruger til at administrere ens online indhold. Eksempler på dem kan være Sitecore, Umbraco eller WordPress. De fungerer som styresystemet for ens hjemmeside.

CTR

Clickthrough Rate er en målestok i forhold til, om brugere følger ens planlagte Costumer Journey. Man kan få et eksempel på CTR ved at kigge på sit Google Analytics-panel under acquisition. Her skal det gerne fremgå hvor mange brugere der har fundet ens indhold ved en søgning på Google, men CTR fortæller samtidig hvor mange af dem der rent faktisk har klikket sig ind på ens side.

Conversion Rate

Måler succesraten for ens hjemmeside eller SEM-indsats. Det kan for eksempel være hvor mange af ens besøgende der bliver til kunder eller udfylder en kontaktformular.

Ens conversion rate viser ofte, hvor effektiv ens tragt (Funnel) er.

Evergreen Content

Evergreen Indhold kan sammenlignes med de artikler og bøger, som altid vil kunne inspirere og imponere læseren. Det er indhold som altid vil give værdi til læserne, og det er indhold som gør ejerne glade, da det giver en enorm SEO-værdi.

Formålet med skrive content er ofte, at skabe evergreen indhold, som kan leve i lang tid uden rettelser eller opdateringer.

Funnel

Tragten er et analytisk værktøj, som illustrerer ens brugeres rejse fra bruger til kunde. Afhængig af ens produkter taler man ofte om enten en salgs-tragt eller en konversions-tragt.

Succes’en af ens tragt kan tit måles på ens conversion rate.

Keywords

Nøgleord er det hvad man målretter sin indsats imod som content marketer. Det er de ord, som folk søger efter, og det er derfor også de vigtige ord for din content marketing-indsats.

Mange målretter deres content imod specifikke ord, men det kan ofte give mindre konkurrence og større effekt, hvis man retter sine nøgleord imod en helt vending. I stedet for at bruge nøgleordet “havearbejde”, så kan man i stedet målrette sit indhold til folk som søger efter “værktøj til havearbejde”.

Landing Pages

Landingssider er sider indrettet til at “lande” brugere. Det kan ofte være sider, som samler en masse af dit indhold, og dermed leder brugerne videre til deres rette destination. Hvis du for eksempel har en hel side dedikeret til Græsplæner, så kan du samle alt dit content vedrørende vedligeholdelse, klipning og vanding af græsplæner der.

Du må ikke undervidere vigtigheden eller effekten af at have gode landingssider, da de ofte er her, at du vil kunne få en høj bounce-rate. Servér dit bedste indhold for læserne, og giv dem relevante CTA’s.

ROI

Return On Investment er en udregning af, hvad man har fået ud af sin investering. Det kan for eksempel være, at man har hyret en journalist til at skrive en række relevante artikler, og man udregner sin ROI ved at se på, hvor mange leads eller kunder det content har givet.

Linkbuilding

Linkbuilding er en strategisk måde at arbejde med både backlinks og links til interne sider. Man kan for eksempel tage kontakt til populære sider og gøre opmærksom på sit gode og relevante indhold. På den måde kan man skabe links til sin egen side.

Social Optimization

Social optimization går i al sin enkelthed ud på, at du gør det så let som muligt at dele dit gode indhold. Fordelen ved at gøre dit indhold delbart er både, at du får de vigtige backlinks, men samtidig får du skabt røre og bevågenhed om din online tilstedeværelse. Og medmindre dit indhold er dårligt, negativt eller forkert, så er det kun en god ting.

SEM

Search Engine Marketing er når man som virksomhed eller hjemmeside målrettet markedsføre og promoverer sig målrettet søgemaskinerne. SEM involverer ofte en høj grad af SEO-arbejde, men det adskiller sig blandt andet ved, at man betaler annoncering. Primært igennem Google Adwords.

Øvelsen her er, at finde den kombination af søgetermer, geografi og målgrupper, som giver den laveste CPC (Cost-per-Click) men med højest udbytte eller ROI (Return On Investment).

SEO

Search Engine Optimization er når man målrettet arbejder på at optimere sit indhold til at blive synligt i søgemaskiner. Søgemaskiner, og specifikt Google, er suverænt den største kilde til online trafik efterfulgt af de sociale mediers mastodont; Facebook.

For at undgå at blive for teknisk, så er SEO både det man skriver, altså den rene tekst, men det er også den kode, som man bruger. Det er alt sammen med til at skabe en SEO-indsats, som skal gøre ens side og indhold synligt i søgemaskinerne. Af alle de vigtige ord inden for content marketing, så er SEO det, som man helst skal mestre til perfektion.

Black Hat SEO er alt hvad du skal undgå, når du SEO-optimerer. Black Hat SEO kan for eksempel være at fylde ens sider med relevante søgeord, men ikke have noget relevant indhold. Det svarer til, at man ændrer faktuelle oplysninger på Wikipedia til sin fordel. Og det straffer Google. Hårdt.

Desværre har nogle virksomheder udført Black Hat SEO, og dermed skadet deres kunders online tilstedeværelse i meget lang tid.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.